วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การทำภูเขาไฟจำลอง

ณ โรงเรียน
ฉากที่ 1 ทุกคนแนะนำตัว
ฉากท่ 2 อธิบายเกี่ยวกับภูเขาไฟภูเขาไฟระเบิดนิยามเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง การระเบิดของภูเขาไฟนั้นแสดง ให้แห้นว่าใต้ผิวโลกของเราลงไประดับหนึ่ง มีความร้อนสะสมอยู่มากโดยเฉพาะที่เรียกว่า

"จุดร้อน"ณบริเวณนี้มีหินหลอมละลายเรียกว่า แมกมา

ฉากที่ 3 บอกอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ 1.ภูเขาไฟจำลอง(ประดิษฐ์ขึ้นเอง)
2.ผงฟู
3.น้ำส้มสายชู
4.สีผสมอาหาร (สีแดงหรือส้ม)
ฉากที่ 4 เริ่มทำการทดลอง โดยมี เหมียว เป็นผู้อธิบาย ปิมและนิ้ง เป็นผู้ทดลอง ทำการนำผงฟูใส่ลงในภูเขาไฟจำลองที่เตรียมมา
ฉากที่ 5 ใส่สีผสมอาหารตามลงไป พร้อมกับอธิบาย
ฉากที่ 6 เทน้ำส้มสายชูลงและรอประมาณ 10 วินาที จะเกิดเป็นฟองไหลออกมา คล้ายลาวา พร้อมกับอธิบายว่า ฟองที่ไหลออก
มานี้เกิดจาก การที่น้ำส้มสายชู ทำปฏิกิริยากับผงฟู จึงเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วไหลออกมา
ฉากที่ 7 ทุกคนกล่าวจบการทดลอง และกล่าวขอบคุณผู้ชม

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553